หางาน   สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ


ฝากประวัติ สมัครงาน หางาน งาน งานราชการ เข้าระบบ แก้ไขประวัติ
บริษัทสมัครสมาชิก ประกาศงาน หาประวัติ อัตราโฆษณา
เครื่องมือหางาน สมัครงาน
Keyword


จังหวัด/ภาค
ประเภทงาน


เขต (เฉพาะกรุงเทพ)ผลการหางาน พบงาน 29 งาน

1. เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร (DCO)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

จัดทำเอกสารและควบคุมเอกสารระบบภายในและภายนอกของบริษัท
ประสานงานกิจกรรม TQA กับแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อ
วันที่ 4 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด ฉะเชิงเทรา

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
2. Asst. Production Supervisor

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
2. ควบคุมก
วันที่ 4 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
3. Sale หน่วยรถ กรุงเทพ/ ต่างจังหวัด

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ
- สรุปยอดขายประจำเดือน
- ประสานงานกับลูกค้าในการขายสินค้าของบริษัท
วันที่ 4 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสปการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
4. Marketing Trainee

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- หาข้อมูลและแนวโน้มทางการตลาด เทรนสินค้าใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ประสานงาน ควบคุม ปรับเปลี่ย
วันที่ 4 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
5. Food Service Sales ภูเก็ต / พัทยา

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
- นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่
วันที่ 4 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
6. เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำโรงงานบางบ่อ)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- ต่อรองราคาจัดซื้อจัดจ้าง วัตถุดิบ เครื่องมือ อุปกรณ์ ต่าง ๆ
- ประสานกับหน่วยงานทั้งภายนอก-ภายใน แ
วันที่ 4 เม.ย. 2559
อัตรา 2
เงินเดือน ตามประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
7. Key Account Executive

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

• To build up the Modern Trade market segment; Discount Store, Hypermarket, Supermarket, Mini mart.
วันที่ 4 เม.ย. 2559
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
8. ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
- การบริหารจัดการความรู้พัฒนาทีมงานและพัฒนาการดำเนินกา
วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
9. QA Manager

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- วางแผน ควบคุม ติดตามและพิจารณาการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ขั้นตอนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเสร็จรูปและการ วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
10. Product Marketing

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- หาข้อมูลและแนวโน้มทางการตลาด เทรนสินค้าใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ประสานงาน ควบคุม ปรับเปลี่ย
วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
11. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารงานขายตาม Shop และ จัดบูธขายสินค้านอกสถานที่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังห วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
12. Sales Supervisor (Up country)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- บริหารทีมขายหน่วยรถเครดิต/เงินสด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ให้ได้ตามเป้าหมาย
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พน
วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
13. Food Service Sales กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่ / ส
วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
14. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (Brand)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1. การทำวิจัยการตลาดที่ครอบคลุมเนื้อหาหลัก
- ขนาดของธุรกิจ
- ข้อมูลของคู่แข่งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมท
วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
15. ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกพัฒนาธุรกิจ

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- รับผิดชอบการวางแผนงานด้านบริหารงานขายตาม Shop และ จัดบูธขายสินค้านอกสถานที่ ทั้งกรุงเทพและต่างจังห วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
16. Sales Supervisor (Up country)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- บริหารทีมขายหน่วยรถเครดิต/เงินสด ในเขตพื้นที่ภาคตะวันตก ให้ได้ตามเป้าหมาย
- ให้คำแนะนำปรึกษาแก่พน
วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
17. Export Sales Supervisor

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- Formulate and implement sales plans and activities in the designated territory to meet sales goals วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
18. Food Service Sales กรุงเทพและปริมณฑล (ด่วนมาก)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่ / ส
วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
19. หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด (Brand)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1. การทำวิจัยการตลาดที่ครอบคลุมเนื้อหาหลัก
- ขนาดของธุรกิจ
- ข้อมูลของคู่แข่งทั้งโดยตรงและโดยอ้อมท
วันที่ 1 ก.ย. 2558
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
20. เจ้าหน้าที่ธุรการขาย

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

1.จัดทำรายงานขายที่ได้รับมอบหมาย
2.ติดต่อประสานงานระหว่างพนักงานขายกับลูกค้า
3.รับออร์เดอร์ลูกค้าท
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
21. ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- กำกับดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายเป้าหมาย
- การบริหารจัดการความรู้พัฒนาทีมงานและพัฒนาการดำเนินกา
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
22. หัวหน้าส่วนแผนกผลิต

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก และการทำงานอย่างมีประสิทธิภาพและถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนด
- ควบคุม
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
23. Marketing (CSR)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- ดูแลการตลาดด้าน Event / CSR
- กิจกรรมด้านการตลาดและพัฒนาธุรกิจ
- ประสานงานกับ Supplier ในการดำเน
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
24. เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (สาขาบางบ่อ)

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- วางแผนการจัดอบรมประจำปี
- จัดฝึกอบรม พร้อมทั้งสรุปการประเมินผลทั้งภายใน-นอกบริษัท
- จัดทำเอกสารส
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
25. R&D

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

ดูงานงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ตามตกลง
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
26. Product Marketing

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- หาข้อมูลและแนวโน้มทางการตลาด เทรนสินค้าใหม่ เพื่อนำมาพัฒนาผลิตภัณฑ์
- ประสานงาน ควบคุม ปรับเปลี่ย
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
27. Sale หน่วยรถ กรุงเทพ / ต่างจังหวัด

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท ฯ
- สรุปยอดขายประจำเดือน
- ประสานงานกับลูกค้าในการขายสินค้าของบริษัท
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 10
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสปการณ์
จังหวัด กรุงเทพมหานคร
พระโขนง บางนา
  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
28. Export Sales Supervisor

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

- Formulate and implement sales plans and activities in the designated territory to meet sales goals วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 1
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  
29. Catering Sales

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด

วางแผนการขาย และปฏิบัติงานขายในพื้นที่และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ
นำเสนอแนวคิดการพัฒนาสินค้าใหม่ / ส
วันที่ 21 ก.ค. 2557
อัตรา 2
เงินเดือน ไม่ระบุ
จังหวัด สมุทรปราการ

  สมัครงาน      รายละเอียด      ส่งงานให้เพื่อน  


[1]

ขณะนี้อยู่หน้าที่ 1 จากทั้งหมดที่พบ 1 หน้า


ความสวย ความงาม , รีวิวเครื่องสำอาง , แต่งหน้า , ทรงผม , ทำเล็บ , เสื้อผ้าแฟชั่น , ความรัก , ดูดวง , กินเที่ยว , วาไรตี้ , ข่าวใหม่ , ข่าวดารา , ท่องเที่ยว , เคสไอโฟน6 , หางาน , ร้านค้าออนไลน์ , ร้านค้าออนไลน์ฟรี